Zgłoszenie udziału w zajęciach

Prosimy o wcześniejsze pobranie oświadczenia, które należy załączyć podpisane w poniższym formularzu. Wersja oświadczenia jest edytowalna w Acrobat Reader i można je wypełnić elektronicznie.
Oświadczenie

Wszystkie poniższe pola są wymagane, łącznie z załącznikami.


Wysyłając ten formularz oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem zajęć Komando Foki.
Regulamin