Kurs nurkowania dla młodzieży i dorosłych

Kurs nurkowania Open Water Diver dla dorosłych i młodzieży od 15-go roku życia.
Kurs składa się z:

5 zajęć teoretycznych + egzamin pisemny.
5 zajęć basenowych.
4 nurkowań na wodach otwartych.
Cena kursu dla dorosłych i młodzieży powyżej 15-go roku życia podczas obozu nurkowego w Chorwacji wynosi – 1250,00PLN
Cena materiałów szkoleniowych i opłaty licencyjnej 579,00PLN

Kurs rozpoczynamy zwykle po feriach zimowych a kończymy w Chorwacji podczas wakacyjnego obozu nurkowego.
Kursanci otrzymują materiały w wersji elektronicznej, z których korzystają w domu. Wszystkie quizy, sprawdziany wiedzy oraz egzamin zaliczane są online. Jednak dla sprawdzenia umiejętności kursantów wyrywkowo prosimy o zaliczenie egzaminu w formie pisemnej co pozwoli na zweryfikowane niejasności. Każdy kursant otrzymuje wsparcie teoretyczne od swojego instruktora podczas całego kursu.
Zajęcia basenopodobne oraz wody otwarte zaliczane są w Chorwacji podczas obozu nurkowego.

W przypadku kończenia kursu w Chorwacji do ceny kursu należy doliczyć opłatę bazową w chorwackiej bazie nurkowej w wysokości 220,00 EUR za osobę.

Po pozytywnym zaliczeniu kursu uczestnicy otrzymują licencję nurkową, która uprawnia do nurkowania do głębokości 18 metrów z partnerem nurkowym.

Zapraszamy do wspólnej przygody.

Więcej na temat obozu nurkowego.