Nieobecność na zajęciach

Zgodnie z regulaminem dziecko, które zachoruje, a jego nieobecność zostanie odpowiednio wcześniej zgłoszona, może odrobić misję, w której nie uczestniczyło. Nie jesteśmy w stanie zapewnić możliwości odrobienia tej samej misji, na której dziecko nie było obecne, ale będzie mogło odrobić zajęcia z grupą, w której będzie wolne miejsce w najdogodniejszym czasie.
Staramy się, aby dzieci zaliczały wszystkie podwodne misje, ale prosimy nie nadużywać możliwości odrobienia zajęć, ponieważ mamy ograniczone możliwości.
W zajęciach pływackich z elementami freedivingu nie ma możliwości odrobienia zajęć ze względu na inną formę zajęć oraz ograniczenia czasowe.