19-02-2022

za osobę /
PLN

550

KURS PIERWSZEJ POMOCY EFR

Instruktor

Kategoria

Pierwsza pomoc

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Kurs Emergency First Response

Podczas tego kursu uczestnicy uczą się udzielania pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach i ćwiczą stosowanie umiejętności w warunkach szkoleniowych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Kurs składa się z części teoretycznej zakończonej egzaminem pisemnym oraz praktycznej ,podczas której w grupach ćwiczymy różne procedury na profesjonalnym sprzęcie szkoleniowym. Do kursu Pierwszej Pomocy EFR przeznaczony jest podręcznik w języku polskim do samodzielnej nauki. Kursy EFR spełniają wymagania CPR i szkolenia z pierwszej pomocy dla kursu PADI Rescue Diver oraz wszystkie uprawnienia na poziomie zawodowym. Większość instruktorów nurkowania PADI jest również instruktorami pierwszej pomocy. Kursy EFR prowadzony jest zgodnie z wytycznymi europejskiej rady resuscytacji. Kurs podzielony jest na dwa etapy Podstawowa opieka zdrowotna (CPR) - zasady i techniki postępowania w nagłych wypadkach zagrażających życiu osobom:
  • nieoddychającym
  • z zatrzymaną pracą serca
  • z urazem kręgosłupa
  • we wstrząsie
  • z krwotokiem.
RKO i monitorowanie pacjenta oraz zapewnienie wszelkich możliwych szans na przeżycie w oczekiwaniu na pogotowie ratunkowe. Opieka dodatkowa (pierwsza pomoc) - udzielanie pomocy osobom bez bezpośredniego zagrożenia życia, do momentu przybycia pomocy medycznej. Ten kurs uczy, jak udzielić pierwszej pomocy, która łagodzi ból i zmniejsza ryzyko dalszych urazów. Nauczysz się oceniać różne urazy i choroby oraz będziesz ćwiczysz bandażowanie i unieruchamianie złamanych lub zwichniętych kończyn. Opieka nad dziećmi - udzielanie pomocy niemowlętom i dzieciom w nagłych przypadkach zagrożenia życia. Jest przeznaczony dla osób, które pracują z dziećmi lub prawdopodobnie będą musiały reagować na sytuacje awaryjne z udziałem dzieci. Ten kurs jest często zintegrowany z kursami podstawowej opieki (CPR) i opieki dodatkowej (pierwszej pomocy). RKO i AED - ten kurs koncentruje się na szkoleniu z RKO i nauczaniu uczestników, kiedy i jak korzystać z AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). EFR Refresher - pozwala na odświeżanie umiejętności RKO i pierwszej pomocy. Kurs powinno się powtarzać co 24 miesiące. Brak wymagań wiekowych Czas kursu około 4-6 godzin. Cena Kurs - 550,00PLN (350,00PLN - kontynuacja nauki) Materiały z opłatą licencyjną 350,00PLN  

Our Main Teachers

Aleksander Chmiel

PADI IDC STAFF INSTRUCTOR
ZOBACZ PROFIL

Cena : 550 PLN

Max Ilość : 6

Poziom : Kurs pierwszej pomocy

Lokalizacja : Stoczniowców 9

Zapytanie